Het PWA of Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap biedt aan elke bewoner en niet-commerciële vereniging van Koekelberg de mogelijkheid om te genieten van buurtdiensten aan voordelige prijzen.

Dit tewerkstellingsinitiatief biedt een nieuwe kans aan langdurig werklozen en bestaansminimumgenieters van het OCMW om actief in het arbeidscircuit te blijven door extra werkjes uit te voeren in hun buurt. Zo kunnen zij op een wettelijke manier naast hun gewone uitkering nog iets bijverdienen en tegelijk in contact blijven met een professionele omgeving.

Bovendien neemt het PWA actief deel aan de promotie van federale aanwervingsplannen door gerichte informatie te bieden aan zowel werkgevers als werklozen.

Welke activiteiten vallen onder de PWA diensten ?

De bewoners van Koekelberg kunnen een beroep doen op het PWA om een aantal kleine werken te laten uitvoeren, die niet door het reguliere arbeidscircuit uitgevoerd worden :

Hulp bij tuinonderhoud :

gras maaien, haag snoeien, bladeren vegen, sneeuw ruimen in de winter, onderhoud van bloemperken, enz …

Hulp voor kinderen en zieken :

kinderopvang, voor- en naschoolse kinderopvang, inhaallessen, oppas voor zieken en gehandicapten, vergezellen van personen naar een dokter of tijdens zijn boodschappen, …

Administratieve hulp :

hulp en begeleiding bij administratieve taken zoals belastingbrief invullen, begeleiding van personen naar de gemeentelijke administratieve diensten, …

Hulp bij kleine onderhouds- en herstelwerken:

kleine klusjes, kleine schilder- en behangwerken, helpen opruimen en verhuizen, … Oppas en verzorging van gezelschapsdieren : tijdens een ziekenhuisopname of een vakantieperiode.

De vzw’s, niet-commerciële verenigingen en onderwijsinstellingen

kunnen eveneens genieten van PWA diensten om occasionele werkzaamheden te laten uitvoeren, die gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht :

  • Voor vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen: administratieve hulp bij de organisatie van bijzondere activiteiten, omkadering van sport-en ontspannende activiteiten, kleine onderhouds- en inrichtingwerken…
  • Voor onderwijsinstellingen : begeleiding van kinderen bij buitenschoolse activiteiten, begeleiding van leerlingen tot aan de bushalte, regelen van het verkeer aan de school, hulp bij allerlei manifestaties, …
  • Voor plaatselijke overheden : seizoenwerkzaamheden ter verbetering van het leefmilieu, opkuis en verfraaiing van de leefomgeving, opkuisen van verwaarloosde wijken, occasionele hulp in gemeentelijke bibliotheken, hulp tijdens kermissen, braderieën en markten, …
  • Voor gemeenschappelijke eigendommen met maximum 10 appartementen : schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimte (maximum 5 uur per week)

Voor wie ?

De bewoners en niet-commerciële verenigingen van Koekelberg. Alle fysieke en morele privépersonen die in Koekelberg wonen (met uitzondering van de ondernemingen) kunnen een beroep doen op het PWA om hulp te genieten op diverse gebieden die niet door het reguliere arbeidscircuit aangeboden wordt.

De voordelen ?

Een waardevolle hulp genieten aan een uurtarief van € 5,95 betaalbaar door middel van PWA-cheques.
Een belastingvermindering
Een wettelijk kader
Een onderhandelingspartner in de buurt

De formaliteiten ?

Ondertekening van de inschrijvingsdocumenten
Betaling van een jaarlijkse inschrijvingsbijdrage van € 7,44
Aankoop van PWA-cheques bij ACCOR.