Dienstencheques

Het stelsel met Dienstencheques biedt de mogelijkheid aan particulieren die in België gedomicilieerd zijn om gebruik te maken van huishoudelijke hulp aan een voordelig tarief. De werken of diensten zijn enkel voor privé doelstellingen van toepassing

Het systeem van Dienstencheques werd opgericht door de Federale Overheid, via de RVA.
Hiermee promoot de RVA de ontwikkeling van buurtdiensten- en banen en dringt ze tegelijk zwartwerk terug. De arbeidsovereenkomst voor Dienstencheques biedt de huishoudelijke hulp een officieel statuut met dezelfde rechten als voor een gewone werknemer: een correct salaris, de opbouw van een pensioen, bescherming in geval van ziekte of arbeidsongeval en betaalde vakantie.

Toegelaten geleverde diensten :

Des activités effectuées à votre domicile : nettoyage du domicile, lavage des vitres, lessive et repassage, préparation de repas, petits travaux de couture.

Les services prestés concernent le domaine privé : les titres-services ne peuvent pas être utilisés à des fins professionnelles.

Hulp in het huishouden bij de klant thuis: schoonmaken van het huis, met inbegrip van het wassen van ramen, wassen en strijken, bereiden van maaltijden, naai- en verstelwerk van strijkgoed.

De dienstencheques mogen enkel aangewend worden voor activiteiten in de privésfeer en nooit voor prestaties in een professionele omgeving.
Niet toegestaan :
Herstelwerken aan een wastafel of toilet, elektriciteitswerken, schilderen en behangen, tuinieren, babysit, poetsen en onderhouden van professionele lokalen zoals in een fabriek, een winkel, een tandartsen- of dokterspraktijk, burelen, …

Prijs :

Voor een dienstencheque betaalt u als particulier 7,50 €, na fiscale aftrek kost u dit uiteindelijk nog 5,25 € per dienstuur (met een maximum uitgave van 2510 euro in 2010).
De aankoop van dienstencheques geeft u recht op een belastingvermindering van 30% van de totale waarde van de cheques. Per jaar en per huishouden mag u maximum 500 dienstencheques kopen. Uitzonderingen voor bepaalde sociale groepen zoals eenoudergezinnen en mindervalide personen. Voor 1 maart ontvangt u jaarlijks van Sodexo een fiscaal attest dat u aan uw belastingaangifte kunt toevoegen.
Vanaf het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008), kunnen gebruikers met een laag inkomen genieten van het belastingvoordeel via een terugbetaalbaar belastingkrediet. Voor meer informatie, contacteer FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57.

Inschrijving :

De inschrijving is gratis en gebeurt bij Sodexo. U dient zich in te schrijven voordat u dienstencheques kunt bestellen.
Bee-Net begeleidt u bij elke stap van uw inschrijving bij Sodexo.

Validité :

Les titres sont valables durant 8 mois. La période de validité est indiquée sur chaque titre-service.
Geldigheid :

De dienstencheques zijn 8 maanden geldig. De geldigheidsdatum staat vermeld op elke dienstencheque..

Hoe kunt u de dienstencheques bestellen ?

Na uw inschrijving bij Sodexo, ontvangt u een persoonlijk gebruikersnummer als bewijs van uw inschrijving.
Om uw dienstencheques te bestellen, volstaat het om 7,50 € per gewenste dienstencheque te storten op de bankrekening vermeld in uw bevestiging van inschrijving. De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques. (U hoeft echter geen veelvoud van 10 te bestellen, het mogen er ook 12, 15, 23, … zijn).
Vermeld uw persoonlijk gebruikersnummer in het vak ‘gestructureerde mededeling’ van uw overschrijving. Het gebruikersnummer vindt u terug op de bevestiging van uw inschrijving.
Binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling, ontvangt u van Sodexo uw ‘papieren’ dienstencheques per post. U ontvangt de dienstencheques op het leveradres dat u vermeld hebt op uw inschrijving. Elke adreswijziging dient zonder fout gemeld te worden aan Sodexo en aan uw PWA kantoor.

Let op :

Uw betaling wordt door Sodexo geweigerd en automatisch teruggestort op uw bankrekening indien:

  • Uw persoonlijk gebruikersnummer onvolledig of onjuist is, of indien uw nummer ontbreekt. Het is in dat geval niet mogelijk om u te identificeren.
  • Uw geen minimum aantal van 10 dienstencheques hebt besteld.
  • Het totaal bedrag niet correct is (geen veelvoud is van 7,50 €) .

Elektronische dienstencheques :

De Elektronische Dienstencheque is een virtuele versie van de Papieren Dienstencheque.
Alle transacties gebeuren telefonisch of via internet.

  • Telefonisch: Via een Interactieve Spraakdienst kunt u uw elektronische dienstencheque portefeuille en de historiek van de bevestigde of betwiste prestaties raadplegen, of de gepresteerde diensten bevestigen of betwisten (tel: 02/547 54 92).
  • Via een PC met internetverbinding: u beschikt over een persoonlijke ruimte op de website www.dienstencheques-rva.be, waar u uw elektronische dienstencheque portefeuille en bestellingen kunt raadplegen, uw prestaties kunt bevestigen of betwisten, en bevestigde of betwiste prestaties kunt raadplegen.

Concreet werkt het als volgt :

Van bij u thuis voert de huishoudhulp door middel van uw telefoon en de Interactieve Spraakdienst het gratis nummer 0800/40.089 in (het telefoonnummer wordt automatisch door Sodexo geïdentificeerd). Vervolgens voert hij/zij zijn persoonlijke toegangscodes en het aantal gepresteerde uren in. De ingevoerde informatie wordt automatisch doorgestuurd naar een beveiligd systeem van PWA-Dienstencheques, die de prestaties controleert alvorens ze naar de gebruiker door te sturen voor goedkeuring en betaling.