Klant worden

Inschrijving :

Wij doen de inschrijving bij Sodexo stap voor stap voor u.
Contacteer ons!

Overeenkomst PWA Dienstencheques :

Wanneer u gebruik wenst te maken van de diensten van een huishoudhulp, wordt een overeenkomst opgemaakt en getekend tussen u en het PWA van Koekelberg. Deze overeenkomst regelt de contractuele verbintenissen, de verzekeringen en het kader waarin de diensten worden verleend.

Hoe gebeurt de betaling met dienstencheques ?

U hebt uw dienstencheques besteld op de website van Sodexo en u hebt de geldigheidsdatum gecontroleerd.
Per gepresteerd werkuur overhandigt u aan de werknemer een volledige dienstencheque (inclusief strookje), die u dateert en ondertekent. U noteert ook welke soort activiteit de werknemer heeft uitgevoerd.
Maakt u gebruik van elektronische dienstencheques, dan volstaat het om de prestatie telefonisch of via een PC met internetverbinding te bevestigen.
De verplaatsingskosten van de huishoudhulp worden betaald door Bee-Net. Er wordt hiervoor geen extra bijdrage aan de klant gevraagd.

Wat bij materiële schade ?

Bee-Net is verzekerd voor materiële schade, die zou kunnen voortvloeien uit de gepresteerde activiteiten. Bij materiële schade die gemeld wordt aan het kantoor, zal de dienst Bee-Net binnen de kortste termijn een verklaring overmaken aan haar verzekeringsmaatschappij. Terugbetaling van de schade zal pas plaatsvinden na aanvaarding en goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij zal ook rekening houden met de waarde van de roerende goederen op het ogenblik van de schade.