zijn wij

Bee-Net is een Dienstencheques afdeling van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Koekelberg en is hiermee één van de eerste Dienstencheques ondernemingen die erkend is door de RVA in het Brussels Hoogdstedelijk Gewest.

Het PWA is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), beheerd door een Raad van Bestuur met een paritaire samenstelling en voorgezeten door Dhr. Robert Delathouwer, Schepen van Tewerkstelling van de Gemeente Koekelberg.

De doelstellingen van de onderneming :

  • Zwartwerk terugdringen door vast werk te creëren voor laaggeschoolde werkkrachten.
  • De conversie van een werkzoekende status naar een vaste baan bevorderen.
  • Daadwerkelijke steun bieden aan laaggeschoolde werkzoekenden.
  • Bijdragen aan de lokale ontwikkeling van Koekelberg in samenwerking met andere plaatselijke instanties zoals de Werkgelegenheidsdiensten en de Sociale Diensten.
  • Een passend antwoord bieden voor de noden die gekoppeld zijn aan de maatschappelijke evolutie.